PIECZĘCIE DO WYTŁACZANIA W PAPIERZE

W celu pdkreślenia indywiualnoci Waszych dokumentów
wykonujemy suche pieczęcie do tłoczena w papierze.

Wykonujemy również referentki do plombowania.